Пътуване през Библията

Програмата „Пътуване през Библията” е започнала своите излъчвания в САЩ под формата на библейски уроци, като в нея се разглеждат глава по глава книгите от Битие до Откровение. Оригиналните текстове на д-р Върнън Макгий са адаптирани и представени на български език от п-р Благовест Николов.

Архив на “Пътуване през Библията”

  • 1 от 18
Християнска литература Евангелски вестник
РЕКЛАМА