Християнският характер

„Християнският характер” е поредица от интервюта с пастори от България на основата на 22-рия стих от 5-ата глава на посланието на апостол Павел към галатяните.
„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.” (Гал.5:22)

Архив на “Християнският характер”

  • 1 от 2
Християнска литература Евангелски вестник
РЕКЛАМА