Възнесение Христово

След славното Си Възкресение, в продължение на 40 дни Христос се среща с учениците си,
за да им разказва за Божието царство. На 40-ия ден, придружен от тях, той отива на Елеонския хълм до Ерусалим, и оттам, пред очите на всички, се възкачва на небето.
Христос не изоставя своята църква, а изпраща Утешителят - Святия Дух и не престава да се застъпва за вярващите пред Бог Отец.

Архив на “Възнесение Христово”

  • 2 от 1
Евангелски вестник Християнска литература
РЕКЛАМА