Петдесятница

На петдесети ден след Възкресение Христово се празнува слизането на Святия Дух над апостолите и раждането на християнската църква. Бог се явява в Своето Трето лице, което
оттогава е винаги в Христовата църква. Мисията на Христовите ученици, мисията и на всички християни от всички векове е да бъдат свидетели за Исус Христос. Тази мисия може да бъде изпълнена единствено чрез силата на Святия Дух.

Архив на “Петдесятница”

  • 1 от 1
Евангелски вестник Християнска литература
РЕКЛАМА