Плевнелиев: Евангелските баптистки църкви в България - неразделна част от усилията за разбирателство

28.09.2015

Плевнелиев: Евангелските баптистки църкви в България - неразделна част от усилията за разбирателство

Плевнелиев: Евангелските баптистки църкви в България - неразделна част от усилията за разбирателство

На 23 септември т.г. президентът на България Росен Плевнелиев присъства на откриването на годишното заседание на Съвета на Европейската баптистка федерация, което се проведе в София, в новооткритата сграда на Първа баптистка църква...

Християнска литература Евангелски вестник
РЕКЛАМА