Исус Христос - център на нашата вяра

13.04.2017

Исус Христос - център на нашата вяра

Исус Христос - център на нашата вяра

Центърът на нашата вяра е Исус Христос - случилото се по време на Неговия живот и смърт. Това, че Той беше роден, пострада, беше разпънат на кръст, умря, беше погребан и след това възкръсна и ще дойде отново. Всяко едно от тези събития в живота на Исус Христос има непреходен смисъл за искрено вярващия християнин.

Християнска литература Евангелски вестник
РЕКЛАМА