Явленията на Христос - п-р Татеос Нигохосян

16.04.2017

Явленията на Христос - п-р Татеос Нигохосян

Явленията на Христос - п-р Татеос Нигохосян

Христос възкръсна! Наистина възкръсна! И много хора Го видяха. Проповед на п-р Татеос Нигохосян, ЕПЦ 1, гр. София.

Евангелски вестник Християнска литература
РЕКЛАМА