Преображение

06.08.2017

Преображение

Преображение

Преживяването на тримата ученици на Планината на преображението бе изключително. Каква е целта на това Преображение? Какво е въздействието му върху учениците, както и върху нас днес?

Евангелски вестник Християнска литература
РЕКЛАМА