Святият Дух и единството на Църквата - разговор с богослова Таня Петрова

04.06.2017

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Християнството
Църквата празнува Петдесетница - денят, в който Светият дух слиза върху вярващите, за да ги изпълни със сила за свидетелство и свят живот. От този момент нататък с помощта на Светия Дух започва изграждането на Христовата църква на земята. Днес същият този Свети Дух е на наше разположение като вярващи. Как да черпим от Неговата сила и как да участваме в изграждането на църквата с Негова помощ ще разберем от разговора ни в студиото с богослова Таня Петрова.

Християнска литература Евангелски вестник
РЕКЛАМА