Има ли време за добро?

21.06.2012

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Християнството
Снежана Митова е управител на сдружение „Света Троица”, което помага на самотни майки и деца в неравностойно положение. Тя бе Благодеятел 2007 и участва в избора и награждаването на Благодеятел 2008. Сдружение „Света Троица” се нуждае от помещение и финансови средства.

Християнска литература Евангелски вестник
РЕКЛАМА