Изцерителната сила на Бога

07.08.2012

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Жени на надежда
Уроци за живота - лекуване на висока температура при децата.Уроци за душата - Да дадем на Бог сърцата си.

Евангелски вестник Християнска литература
РЕКЛАМА