Произходът на човека - проф. Дечко Свиленов

17.08.2012

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Християнството
Проф.Дечко Свиленов е автор на книгата “Еволюция и сътворение”. Малко преди началото на новата учебна година разговаряме за начина, по който се преподава темата за произхода на човека в часовете по биология. В демократичния християнски свят се изучава само една теория, която е нехристиянска – еволюционната. Тезата, че тя е единствената научно доказана, лесно може да бъде оборена. Тогава може би съвсем тенденциозно атеизмът се възпитава в поколенията, независимо от смяната на правителствата?

Евангелски вестник Християнска литература
РЕКЛАМА