Преминаване на река Йордан

05.10.2012

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Харалан Попов
След едногодишен престой в местността Ситим, предвождани от Исус Навин, Божият народ и Божият ковчег, носен от левитите и свещениците, се насочиха към бреговете на Йорданската река. Зад нея лежеше обещаната Ханаанска земя. Преминаването беше трудно и опасно, но тук Бог отново показа, че се намира между народа Си.

Християнска литература Евангелски вестник
РЕКЛАМА