Петдесятница

13.06.2013

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Петдесятница
Апостолите били събрани в Сионската горница, където пребивавали в постоянна молитва след Възнесението на Исус Христос. Около третия час настанал голям чул шум от небето и над тях слязъл Светият Дух във формата на огнени езици. Веднага божественият огън пламнал в душите на апостолите и изпълнени с благодат, те започнали да прославят величието на Бога, като заговорили на различни, непознати за тях дотогава чужди езици.

Християнска литература Евангелски вестник
РЕКЛАМА