Святият Дух и единството на Църквата

17.06.2013

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Петдесятница
Църквата празнува Петдесятница - денят, в който Святият дух слиза върху вярващите, за да ги изпълни със сила за свидетелство и свят живот. От този момент нататък с помощта на Святия Дух започва изграждането на Христовата църква на земята. Днес същият този Святи Дух е на наше разположение като вярващи. Как да черпим от Неговата сила и как да участваме в изграждането на църквата с Негова помощ ще разберем от разговора в студиото с богослова Таня Петрова.

Християнска литература Евангелски вестник
РЕКЛАМА