Исус Христос в храма - п-р Румен Борджиев

25.04.2016

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: О християнско семейство
Проповед на п-р Румен Борджиев, ЕПЦ Подуяне, гр. София.

Евангелски вестник Християнска литература
РЕКЛАМА