Библейски разкази: Илия и пророците на Ваал

15.06.2016

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Библейски разкази
Илия се помолил и казал: „Отговори ми, Господи, така че да разбере този народ, че Ти Си Господ Бог и че Ти можеш пак да ги приближиш до Себе Си”. Тогава Бог изпратил огън от небето, който изгорил изцяло месото и дървата, камъните и пръстта и даже плъзнал по водата в изкопа. Когато целият народ видял това, всички навели глави и казали: Това е Господ Бог, това е Господ Бог!”

Евангелски вестник Християнска литература
РЕКЛАМА