Причините, поради които се покоряваме на Бога

12.08.2016

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Общуване с Бога
Не можеш да се покоряваш на Бог, Когото не познаваш. Ако не Го познаваш, няма как да Му се покоряваш. Каква е правилната мотивация за живот на святост и послушание?

Християнска литература Евангелски вестник
РЕКЛАМА