Библейски разкази: Пророк Йона отива в Ниневия

18.08.2016

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Библейски разкази
За втори път Бог казал на Йона: „Стани и иди в Ниневия, там кажи на хората, че ще ги накажа.” Този път Йона се подчинил – отишъл в центъра на града, започнал да проповядва покаяние и извикал: „Още 40 денонощия и Ниневия ще бъде унищожена!” Тогава жителите на Ниневия се ужасили, те се покаяли, облекли траурни дрехи и се помолили на Бога да ги спаси.

Евангелски вестник Християнска литература
РЕКЛАМА