Духовната война 1

09.09.2016

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Общуване с Бога
Кога беше последният път, когато си каза: „Знам, че трябва да размишлявам върху Божието Слово, но просто нямам време, нямам време за молитва, нямам време за Бога”? Това означава, че дяволът печели победа в живота ти.

Евангелски вестник Християнска литература
РЕКЛАМА