Разговор с Никодим

12.09.2016

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Думи на надежда
„Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство.” (Йоан 3:3) Тези думи Исус каза на Никодим, който беше фарисей и един от първенците в Ерусалим.

Християнска литература Евангелски вестник
РЕКЛАМА