Библейски разкази: Тримата приятели в пещта

16.09.2016

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Библейски разкази
... Тогава царят се смаял и извикал: „Не хвърлихме ли трима мъже в огъня? Как така виждам четирима мъже да вървят в средата на пещта, без да изгорят!?”

Християнска литература Евангелски вестник
РЕКЛАМА