Как да се изправим срещу своите страхове 1

25.09.2016

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Общуване с Бога
Страхът се изявява по начини, които могат да бъдат разрушителни. Той може да замъгли нашия ум, да пречи на успеха ни, да отслаби нашето самочувствие. Ако се страхуваме, ние трябва да идентифицираме причината и източника за този страх и да открием мир и покой при Бога, основани на Неговото Слово.

Християнска литература Евангелски вестник
РЕКЛАМА