Живот на святост и послушание

07.10.2016

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Общуване с Бога
Не можеш да се покоряваш на Бог, Когото не познаваш. Ако не Го познаваш, няма как да Му се покоряваш.

Евангелски вестник Християнска литература
РЕКЛАМА