Библейски разкази: Даниил вижда идването на Спасителя

17.10.2016

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Библейски разкази
„Сред облаците на небето видях да идва Някой, Който приличаше на човек, стигна при вечния Бог и бе отведен пред Него. Бяха Му дадени власт, слава и царства, така че всички народи, от всяка националност и език, да Му служат. Властта Му ще бъде вечна и царството Му не ще се разруши никога.”

Евангелски вестник Християнска литература
РЕКЛАМА