Герои на вярата: Раав

31.10.2016

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Думи на надежда
Кой от всичките герои, споменати в книгите Исус Навин и Съдии, е споменат на най-много места в Новия завет? Странно, но отговорът не е Гедеон, нито Самсон, нито дори Исус Навин. Най-споменаваното име е Раав.

Евангелски вестник Християнска литература
РЕКЛАМА