Когато нашите планове биват нарушени

08.11.2016

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Общуване с Бога
Бурите на живота са неизбежни. Ето защо, за да оцелеем, ние трябва предварително да се подготвим за тях. Бихте ли позволили настоящата ситуация да ви съкруши или направи безразлични? Помнете, че Бог има добри цели, когато допуска трудности и неприятности в живота ни. Той използва болка и страдание, за да ни преобразява и все повече да ни превръща в образа на Христос. Бог ще осъществи велики неща, дори и чрез твоите трудности. Нека помним думите записани в Притчи 3:5-3: „Уповавай на Господ от цялото си сърце и не се облягай на своя разум, във всичките си пътища признавай само Него и Той ще оправи твоите пътеки”.

Християнска литература Евангелски вестник
РЕКЛАМА