Духовната война 2

22.11.2016

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Общуване с Бога
Бог никога няма да допусне в живота ни неприятност и беда, които да ни унищожат. По-скоро Той допуска трудности, които да ни бъдат от полза и да ни правят все по-подобни на Неговия Син Исус Христос. Бихте ли позволили настоящата ситуация да ви съкруши или направи безразлични? Бурите на живота са неизбежни. Ето защо, за да оцелеем, ние трябва предварително да се подготвим за тях. Помнете, че Бог има добри цели, когато допуска трудности и неприятности в живота ни.

Евангелски вестник Християнска литература
РЕКЛАМА