Духовно израстване

28.11.2016

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Думи на надежда
Една стара поговорка казва: „Ако се целиш в нищото, нищо ще уцелиш.” Към какво се стремиш в своя живот?

Християнска литература Евангелски вестник
РЕКЛАМА