Приятелство, лъжа и страх - п-р Людмил Ятански

08.12.2016

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: От амвона
Проповед на п-р Людмил Ятански, църква „Блага вест”, София.

Евангелски вестник Християнска литература
РЕКЛАМА