Предсказания за раждането на Исус - п-р Румен Борджиев

21.12.2016

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: От амвона
Раждането на Божия Син на земята не беше случаен факт. Това, което се случи преди повече от 2000 години, бе отдавна планирано дело. Бог бе намислил избавянето на човека. Още от грехопадението на човешкия род в Едемската градина започват пророчествата за раждането на Божия Син на земята, за идването на Господ в този свят. Проповед на п-р Румен Борджиев, ЕПЦ Подуяне, гр. София.

Евангелски вестник Християнска литература
РЕКЛАМА