Каква е целта за написването на Евангелието

21.12.2016

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Думи на надежда
Задавали ли сте си въпроса защо е написан Новият Завет? Може би за да могат бъдещите поколения да четат за живота на Исус? Или за да се запази историята на Църквата в нейния ранен период? Или може би тези, които го четат, да повярват в Исус Христос? Всяко едно от тези неща е вярно до известна степен, но кои всъщност са най-важните причини за написването на Новия Завет?

Християнска литература Евангелски вестник
РЕКЛАМА