Ученичеството (Обучение за групите) - п-р Татеос Нигохосян

23.12.2016

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: От амвона
Проповед на п-р Татеос Нигохосян, ЕПЦ 1, гр. София.

Евангелски вестник Християнска литература
РЕКЛАМА