Ливан - п-р Татеос Нигохосян

25.12.2016

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: От амвона
Проповед на п-р Татеос Нигохосян, ЕПЦ 1, гр. София.

Християнска литература Евангелски вестник
РЕКЛАМА