Съдиите: Самсон

27.12.2016

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Думи на надежда
Колкото и да е трагичен, животът на Самсон е илюстрация за това, че Бог може да използва и най-несъвършените слуги, за да извърши Своите двуяки цели - да нанесе осъждение на тези, които Го презират, и да освободи онези, които уповават на Него.

Християнска литература Евангелски вестник
РЕКЛАМА