Сватбата на Христос и Църквата - п-р Румен Борджиев

29.12.2016

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: От амвона
Проповед на п-р Румен Борджиев, ЕПЦ Подуяне, гр. София.

Християнска литература Евангелски вестник
РЕКЛАМА