Радостта

30.12.2016

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Слово за днес
Има ли разлика между щастие и радост? Кое е по-ценно в нашия живот? Към кое от двете да се стремим и как да го получим?

Евангелски вестник Християнска литература
РЕКЛАМА