Исая 27-28 гл.

04.02.2017

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Пътуване през Библията
Песента на лозата. Пророчества за плена на Ефрем и бъдещето на Ерусалим.

Евангелски вестник Християнска литература
РЕКЛАМА