Псалом 34

02.03.2017

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Пътуване през Библията
Песен за избавление.
„Ще благославям Господа на всяко време;
Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми.
С Господа ще се хвали душата ми;
Смирените ще чуят това и ще се зарадват.
Величайте Господа с мене,
И заедно нека възвеличим името Му.
Потърсих Господа; и Той ме послуша,
И от всичките ми страхове ме избави.
Погледнаха към Него; и светнаха очите им,
И лицата им никога няма да се посрамят”...

Евангелски вестник Християнска литература
РЕКЛАМА