Исус Христос - център на нашата вяра

13.04.2017

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Думи на надежда
Центърът на нашата вяра е Исус Христос - случилото се по време на Неговия живот и смърт. Това, че Той беше роден, пострада, беше разпънат на кръст, умря, беше погребан и след това възкръсна и ще дойде отново. Всяко едно от тези събития в живота на Исус Христос има непреходен смисъл за искрено вярващия християнин.

Евангелски вестник Християнска литература
РЕКЛАМА