Явленията на Христос - п-р Татеос Нигохосян

16.04.2017

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: От амвона
Христос възкръсна! Наистина възкръсна! И много хора Го видяха.
Проповед на п-р Татеос Нигохосян, ЕПЦ 1, гр. София.

Евангелски вестник Християнска литература
РЕКЛАМА