Святият Дух и единството на Църквата

04.06.2017

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Християнството
Църквата празнува Петдесятница - денят, в който Святият дух слиза върху вярващите, за да ги изпълни със сила за свидетелство и свят живот. От този момент нататък с помощта на Святия Дух започва изграждането на Христовата църква на земята. Днес същият този Святи Дух е на наше разположение като вярващи. Как да черпим от Неговата сила и как да участваме в изграждането на църквата с Негова помощ, ще разберем от разговора ни в студиото с богослова Таня Петрова /архив/

Евангелски вестник Християнска литература
РЕКЛАМА