Преображение

06.08.2017

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Слово за днес
Преживяването на тримата ученици на Планината на преображението бе изключително. Каква е целта на това Преображение? Какво е въздействието му върху учениците, както и върху нас днес?

Християнска литература Евангелски вестник
РЕКЛАМА