Библейски разкази: Даниил в ямата с лъвовете

03.04.2020

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Библейски разкази
… Цар Дарий станал много рано сутринта и изтичал при ямата. Извикал с тъжен глас: „Данииле, успя ли твоят Бог да те спаси от лъвовете?” Тогава Даниил му отговорил: „Моят Бог ми изпрати ангел, който затвори устата на лъвовете и те не ми причиниха нищо, защото съм невинен и не съм направил нищо лошо.”

Християнска литература Евангелски вестник
РЕКЛАМА