Силата на молитвата

03.04.2020

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Oт Джойс Майер
По някакъв начин ние сме убедили себе си, че молитвите са сухи и сложни, изобретили сме система относно това как да се молим. Но силата на обикновената молитва ни показва, че Бог желае, нашият молитвен живот да бъде радостен и естествен, така както дишането.

Евангелски вестник Християнска литература
РЕКЛАМА