Бог е любов

03.04.2020

0:00
История на Християнско радио 865

От предаването: Думи на надежда
Понеже Бог ни обича, Той ни спасява. Любовта е основата и причината за нашето спасение. Господ ни спасява, за да може и самите ние да обичаме - първо Него, а след това и другите.

Християнска литература Евангелски вестник
РЕКЛАМА